Inlägget i samarbete med Marks & Rosengren.

Det blev alldeles nyss ledigt två platser till morgondagens stickurs 22.3 kl 18-21 så ännu finns det möjlighet att komma och lära dig sticka.

Kursavgift 10€/person och då ingår kaffe med dopp.

Kurskvällen hålls vid Marks & Rosengren, Styrmansgatan 7 i Jakobstad.

Anmälningar kan göras direkt till mig på mail: snellmanvictoria@gmail.com eller till Marks & Rosengren i butik eller per telefon 050-5184821